Allmänt · Uncategorized

Dags att inse det..

Ja, jag har möjligtvis kines-komplex. Komplex för jag inte är kines. Vet inte om jag använder ordet “komplex” rätt nu, men antar jag får sms/meddelande från någon syster(inom snar framtid) om jag INTE gör det.

Så vi tänker: Här sitter jag, en vit “medelklass”(som vissa vänner påstår att jag är, haha), för tillfället säker på sin heterosexualitet och vill vara en del av en minoritetsgrupp som antagligen blir rätt mycket utsatt av diskriminering i Sverige pga sitt etniska/kulturella urpsrung.
Om jag har så här många tankar om att jag inte får vara kines. Hur känner då alla som måste känna att de inte får vara SVENSKA? De som bor, lever, arbetar i Sverige osv, men ändå ser folk på dem som att de inte är svenskar. Med folk menar jag då: De rasistiska massvis med människorna som är det trots de anser sig inte vara det. (jag hoppas verkligen att jag inte har ngt spår av rasism i mina tankar, men det är svårt för mig att avgöra det eftersom det är JAG som tänker att jag INTE är det).
Om jag blivit utsatt av diskriminering så tydligt, mycket, blivit kallad för saker specifikt kopplad till en etnisk/kulturell grund, kanske det hade varit skönt att ha en annan “identitet” att falla tillbaks på, när man inte blir accepterad av majoriteten “svenskar”?. Kanske därför de håller fast vid det? Hmm, jag vet inte.
Detta är heller ingen sak en fältstudie inom antropologi hade kunnat lösa. Tror jag. Möjligtvis en stor enkätundersökning hade kunnat redo ut lite av dessa frågorna, vid sidan om kvalitativa intervjuer? För jag har kommit att finna detta ämnet väldigt, väldigt intressant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s